Kody błędów CSC podczas płatności na AliExpress i jak je rozwiązać

Czasami, podczas dokonywania płatności na AliExpress, pojawiają się błędy „CSC”, które uniemożliwiają nam sfinalizowanie zakupu.

Błędy te są zazwyczaj połączone z kodem takim jak ten:

Sama platforma wyjaśnia znaczenie każdego błędu na tej stronie, ale my przygotowaliśmy listę, która pomoże Ci łatwo znaleźć przyczynę problemu.

Do dzieła!

CSC_7200026

Ze względów bezpieczeństwa wymagana jest weryfikacja karty (odwołanie).

Tej wiadomości zwykle towarzyszy komunikat „ta transakcja została oflagowana ze względu na względy bezpieczeństwa” lub „nie mogliśmy przetworzyć tej płatności ze względów bezpieczeństwa” („this transaction has been flagged due to security concerns”, „we couldn't process this payment for security reasons”) i zasadniczo oznacza to, że AliExpress wymaga od Ciebie weryfikacji karty.

Możesz to zrobić poprzez AliPay z tego linku. Weryfikacja trwa zwykle od jednego do trzech dni, więc nadal możesz użyć innej metody płatności.

Ta wiadomość może również pojawić się, gdy Twoja karta zostanie zablokowana za złamanie Warunków Świadczenia Usług AliExpress (na przykład: otwieranie zbyt wielu fałszywych sporów, używanie kuponów, które nie były przeznaczone dla Ciebie, otwieranie kilku kont w celu uzyskania kuponów…).

CSC_7200021

„Please enter correct CVV code for payment again.” / „Proszę ponownie wprowadzić poprawny kod CVV dla płatności”.

CVV Twojej karty kredytowej (trzy cyfry bezpieczeństwa na odwrocie karty) jest błędne. Wielu użytkowników sugeruje również, że ten komunikat pojawia się, gdy karta nie była używana przez długi czas.

CSC_7200011

Na Twojej karcie lub koncie bankowym nie ma wystarczającej ilości środków do dokonania płatności, na co wskazuje komunikat „Niewystarczająca ilość środków na karcie lub koncie płatniczym. Proszę doładować konto w celu ponownej zapłaty lub użyć innej karty/metody” („Insufficient funds in card or account of payment. Please top up your account for payment again or use another card/method instead.”). Może się to zdarzyć, jeśli używamy karty debetowej lub wirtualnej, a nasz bank dokonuje wymiany z dolarów na lokalną walutę. Może się również pojawić, jeśli karta ma limit zakupów w dolarach na dzień.

CSC_7200015

„Rejected by bank or financial institution, only from whom the detailed reason for rejection can be confirmed.” / „Odrzucona przez bank lub instytucję finansową, tylko od której można potwierdzić szczegółowy powód odrzucenia”.

Jak wskazuje komunikat, który następuje po błędzie „transakcja została odrzucona przez wystawcę Twojej karty” („the transaction has been declined by your card issuer”), płatność została odrzucona przez Twój bank lub instytucję płatniczą.

Możesz nie mieć włączonej opcji płacenia za zakupy online lub opcji płacenia w dolarach amerykańskich. Skontaktuj się z bankiem, aby aktywować opcję płatności za zakupy online i zagraniczne lub wypróbuj inną metodę płatności.

CSC_7200022

„Card is not supported/Incorrect information of card.” / „Karta nie jest obsługiwana/nieprawidłowe informacje o karcie”.

Waluta lub karta nie są kompatybilne z płatnościami AliExpress. Spróbuj zmienić walutę w prawym górnym rogu strony, wybierz dolary amerykańskie (USD) i użyj międzynarodowej karty kredytowej lub takiej, którą można płacić w dolarach.

Czasami pojawia się również komunikat „Payment failed: the system is currently experiencing technical difficulties”, „we cannot process this payment”. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest ponowna próba w późniejszym terminie.

CSC_7200051

Tak samo jak powyżej, waluta lub karta nie jest kompatybilna do płatności na AliExpress. Alternatywą jest zadzwonić do banku i poprosić o weryfikację VISA. Zadadzą nam kilka pytań i po kilku godzinach będziemy mogli dokonać zakupów.

CSC_7200001

Twoja karta nie jest kompatybilna z płatnością lub waluta, w której płacisz, nie jest obsługiwana przez system płatności AliExpress. Sprawdź dwa kody błędów przed tym, lub skontaktuj się ze swoim bankiem, aby potwierdzić, że Twoja karta jest aktywna i działa prawidłowo.

CSC_7200034

„Incomplete information of the order.” / „Niekompletne informacje o zamówieniu”.

Brakuje niektórych informacji, aby zarządzać płatnością zamówienia. Sprawdź adres dostawy (imię i nazwisko, adres, numer telefonu), zweryfikuj konto AliPay lub sprawdź informacje o swojej karcie.

CSC_7200012

„Expiry date of card is wrong or the card is expired.” / „Data ważności karty jest nieprawidłowa lub karta straciła ważność”.

Data ważności Twojej karty jest nieprawidłowa lub karta straciła ważność. Sprawdź informacje przed ponowną płatnością. Łatwo jest popełnić błąd podczas wprowadzania tych informacji, więc upewnij się, że wszystkie informacje zgadzają się podczas dokonywania płatności.

CSC_7200020

„Something wrong with the card information.” / „Coś nie tak z informacjami o karcie”.

Witryna wykryła, że niektóre informacje o Twojej karcie są nieprawidłowe, o czym świadczy komunikat towarzyszący błędowi: „informacje o Twojej karcie kredytowej/debetowej są nieprawidłowe” („your credit/debit card information is incorrect”).

Powinieneś przejrzeć dane, które podałeś podczas składania zamówienia, aby upewnić się, że są one poprawne: nazwa, numer, data ważności, CVV…

Czasami może się to również zdarzyć w przypadku awarii połączenia, dlatego zalecamy ponowną próbę przed podjęciem jakichkolwiek działań.

CSC_7200040

Odmowa płatności z powodu zastrzeżonej karty, po czym pojawia się komunikat „ta karta jest zastrzeżona przez bank” („this card is restricted by bank”). Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby zapytać, czy wystąpił błąd z kartą lub spróbuj innej metody płatności. Niektóre banki blokują kartę dla bezpieczeństwa, jeśli widzą wiele zakupów pod rząd z tej samej strony, aby zapobiec jej kradzieży lub zgubieniu.

CSC_7200006

„Currency selected for this payment is not supported.” / „Waluta wybrana dla tej płatności nie jest obsługiwana”.

Twoja karta używa waluty płatności nieobsługiwanej przez AliExpress. Musisz zapłacić w dolarach USD i bank sam dokona wymiany waluty. Jeśli jesteś na aplikacji mobilnej przejdź do swojego konta, aby ustawić walutę, a z komputera możesz ją zmienić tutaj, w prawym górnym rogu strony.

CSC_7200009

„Exceeding limit of your card or bank account.” / „Przekroczenie limitu karty lub rachunku bankowego”.

Twoja karta przekroczyła dostępny limit miesięczny i nie można już dokonać żadnych płatności, o czym informuje komunikat „osiągnąłeś limit wydatków na karcie lub koncie” („you have reached the spending limit on your card or account”).

CSC_7200053

Jeśli płacisz za pomocą kuponu AliExpress, możesz otrzymać ten błąd, jeśli zakup narusza którykolwiek z warunków kuponu, towarzyszący komunikat brzmi „musimy anulować to zamówienie z powodu problemów z bezpieczeństwem” („we have to cancel this order due to security issues”), ale jeśli spojrzysz dalej w dół, mówi „proszę złożyć zamówienie ponownie lub usunąć kupon i spróbować ponownie” („please place the order again or remove the coupon and try again”).

Proszę usunąć kupon, zweryfikować dane karty w AliPay lub użyć innej metody płatności.

CSC_7200017

Ten błąd pojawia się w zakupach z Brazylii, gdy CPF jest nieważny, na co wskazuje komunikat „The CPF number you provided is invalid”, najlepiej skontaktować się z bankiem, aby sprawdzić informacje o karcie, czy jest aktywowana i działa.

CSC_7200029

Jak pokazuje platforma, ta wiadomość może pojawić się z powodu błędu systemu. Najlepiej jest spróbować zapłacić ponownie za kilka minut lub zmienić platformę (z komputera na aplikację mobilną i odwrotnie).

Jak rozwiązać problem błędów płatności

Te wiadomości zazwyczaj pojawiają się z powodu problemu z kartą, albo z powodu konfiguracji Twojego banku, braku salda lub błędu w informacji podanej w czasie płatności. Jednak często błędy te pojawiają się bez wyraźnego powodu.

Wykonaj poniższe kroki, aby rozwiązać błędy płatności na AliExpress:

Zapłać za pomocą aplikacji AliExpress

Czasami te błędy pojawiają się z powodu własnego systemu AliExpress, więc jeśli próbujesz kupić z komputera, spróbuj zapłacić swój koszyk z aplikacji mobilnej (lub odwrotnie).

Zmień przeglądarkę (lub użyj trybu incognito)

Czasami pliki cookie i inne ustawienia przeglądarki mogą blokować płatność. Dlatego zalecamy zmienić przeglądarkę lub użyć trybu incognito, zalogować się do AliExpress i spróbować ponownie dokonać płatności.

Dezaktywuj rozszerzenia bezpieczeństwa

Jeśli masz rozszerzenia przeglądarki blokujące wyskakujące okienka, spróbuj je wyłączyć podczas dokonywania płatności. Proces płatności może wykorzystywać skrypty innych firm i mogą one zostać zablokowane przez te rozszerzenia lub przez Twój program antywirusowy.

Zmień walutę

Platforma AliExpress działa w dolarach amerykańskich (USD). Jeśli wybrałeś inną lokalną walutę, spróbuj zmienić ją na USD, może to wyeliminować niektóre błędy płatności.

Usuń zapisane karty

Jeśli zapisałeś swoją kartę kredytową w systemie AliExpress i otrzymujesz błąd płatności, usuń kartę i wprowadź dane ponownie.

Skorzystaj z innych metod płatności

AliExpress akceptuje również inne metody płatności, takie jak Paypal lub Webmoney. Jeśli problemy są zwykle związane z Twoim bankiem, istnieją również wirtualne karty, które są lepsze, jeśli chcesz kupować w sklepach internetowych. Niektóre z nich nie wymagają nawet powiązanego konta bankowego.

Poczekaj kilka godzin, aby zapłacić ponownie

Czasami błąd może wynikać z problemu z serwerami AliExpress, dlatego wielu użytkowników potwierdza, że po odczekaniu kilku godzin i ponownym zapłaceniu udało im się zrealizować zakup bez problemów.

Pamiętaj, że zamówienie mogło zostać pozostawione w oczekiwaniu na płatność, wystarczy, że wejdziesz na swoją listę nieopłaconych zamówień i potwierdzisz, z której metody chcesz skorzystać.

Zobacz więcej informacji o błędach płatności na AliExpress.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *